Ultimate magazine theme for WordPress.

นักท่องเที่ยวลุยน้ำขึ้นเรือ หลังน้ำทะเลหนุนท่วมทางเชื่อมสะพาน

1,070

น้ำทะเลหนุนสูงท่วมสะพานไม้ทางเชื่อมสะพานบางเบ้า นักท่องเที่ยวต้องลุยน้ำไปขึ้นเรือ ด้านเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ เร่งตั้งงบปรับปรุง ป้องกันอันตรายในอนาคต

ตั้งแต่วันเสาร์-จันทร์วันที่ 4-6 ธันวาคม 2564 ที่ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางเบ้า ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด มีน้ำทะเลที่ขึ้นสูงท่วมสะพานทางเดิน ที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนบางเบ้า และสะพานท่าเทียบเรือ พื้นที่หมู่ 1 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด ซึ่งในช่วงนี้แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินข้ามไปขึ้นเรือโดยสาร เพื่อเดินทางนำเที่ยวตามหมู่เกาะต่าง ๆ โดยเฉพาะการดำน้ำดูประการัง

จากปัญหาที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เกาะช้าง ,เจ้าท่าฯ ตราด และพนักงานของเรือนำเที่ยว ต้องคอยอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยวที่เดินข้ามสะพาน เพื่อไปขึ้นเรือนำเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาผู้ว่าราชการ จ.ตราด ได้ลงพื้นที่บ้านบางเบ้าและได้เห็นสภาพน้ำท่วมสะพานแล้ว

โดยในปัจจุบันทางนายเติมศักดิ์ เสริฐศรี ผู้ใหญ่บ้านบางเบ้า หมู่ 1 ต.เกาะช้างใต้ ได้มีการประสานกับทางท้องถิ่น, อำเภอ ,จังหวัด อุทยาน ฯ และส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการจัดสร้างสะพานทางเดินช่วงที่น้ำท่วมดังกล่าวขึ้นใหม่ให้สูงขึ้นกว่าเดิม

ด้านนายจักรกฤษณ์ สลักเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้ เปิดเผยว่า ทุกปีในเดือนธันวาคม จะมีน้ำทะเลขึ้นสูงสุดเป็นเวลา 4-5 วัน และจะเริ่มลดลงกลับสู่ปกติ ซึ่งทำให้บริเวณสะพานมีน้ำท่วมสูงขึ้นประมาณ 20-60 ซม. เป็นระยะทางยาวประมาณ 50-60 เมตร เป็นปัญหาที่ทางเทศบาลตำบลเกาะช้างได้รับทราบและจะทำการแก้ไข

ซึ่งสะพานแห่งนี้เป็นสะพานเพื่อการประมง และเมื่อการท่องเที่ยวเติบโตจึงเป็นท่าเรือ เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหลัก บ้านเรือนที่อยู่ในทะเลส่วนใหญ่จะได้รับผลกระทบด้วย แต่ไม่ถึงกับท่วม เพียงแต่น้ำทะเลติดกับพื้นบ้านเท่านั้น การแก้ปัญหาจะต้องปรับปรุงให้สะพานมีความสูงขึ้น โดยเทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ จะตั้งงบประมาณมาปรับปรุงโดยเร็ว เพราะเกรงจะเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางในอนาคต

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More