Ultimate magazine theme for WordPress.

หารือสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง นำความเห็นของบศึกษาโครงการปี’66

667

คณะทำงานรับฟังความเห็นสะพานข้ามเกาะช้าง หารือแนวทางรับฟังความเห็นชาวบ้าน นำข้อมูลทั้งหมดส่งทางหลวงชนบทตั้งงบศึกษาโครงการ ปี พ.ศ.2566 ขณะเลขาคณะทำงาน ระบุ สร้างสะพานข้ามเกาะช้าง มีความเป็นไปได้หากทุกคนตั้งใจ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง (ธารมะยม) จังหวัดตราด นายสมเกียรติ สมรรถการ นายกสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดตราด ในฐานะประธานรับฟังความคิดเห็นสะพานข้ามเกาะช้าง พร้อมคณะทำงานฯ ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมหารือแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง เพื่อรวมรวบข้อมูลทั้งหมดส่งให้จังหวัดตราด นำเสนอต่อกรมทางหลวงชนบท ตั้งงบประมาณศึกษาโครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

          นายสมเกียรติ กล่าวในที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้ ได้ส่งแบบสำรวจ รับฟังความคิดเห็นสะพานข้ามเกาะช้าง ให้คณะทำงานฯ นำแบบรับฟังความคิดเห็น ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านบนเกาะช้าง ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยแบบสำรวจ แบ่งออกเป็น เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

จากหลังประชุมเสร็จแล้ว นายสมเกียรติ สมรรถการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเด็นหลักคือการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่าชาวเกาะช้างกับชาวอำเภอแหลมงอบ มีความคิดเห็นตรงกันที่จะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเกาะกับฝั่ง ถึงตอนนี้เราก็มีความเห็นตรงกัน ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีสะพาน ภาวะของด้านเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้าน

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับคนเกาะช้าง เกาะช้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศแห่งหนึ่งและมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นในรูปแบบของสะพานมันจะต้องพิจารณาถึงการเชื่อมโยงหลายๆด้าน ไม่เพียงแต่เรื่องการคมนาคมมันต้องเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวต่างๆได้ด้วย เพื่อให้มันเป็นตัวประสานในเรื่องของสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งโลก

ส่วนนายสมคิด สายสังข์ กำนันตำบลเกาะช้างใต้ กล่าวว่า ชาวบ้านส่วนมากต้องการคมนาคมเป็นหลัก ปัจจุบันนี้นักเรียนบนเกาะช้างต้องตื่นแต่เช้าเพื่อลงเรือเที่ยวแรกไปเรียนฝั่งตราด ซึ่งเป็นความยากลำบากที่ประชาชนบนเกาะช้างที่ต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้ รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในช่วงเวลากลางคืน ที่จำเป็นต้องเหมาเรือเฟอร์รี่นำผู้ป่วยจากเกาะช้างไปยังฝั่ง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง และที่ผ่านมาประชาชนบนเกาะช้างมีความต้องการสะพานข้ามเป็นอย่างมาก

เช่นเดียวกับนายลือเกศ ยิสารคุณ ทนายความชื่อดังจังหวัดตราด ที่เห็นด้วยกับการสร้างสะพาน เพราะ หลายเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ทั้งชาวเกาะช้าง ชาวจังหวัดตราด การสร้างสะพานเกาะช้าง เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องลงทุน เชื่อว่าการสร้างสะพานข้ามเกาะช้างจะนำมาซึ่งความเจริญ และในแต่ละปีการท่องเที่ยวที่ลงมาเกาะช้าง จะเห็นว่า แต่ละครั้งจะมีรถจำนวนมากที่มายังเกาะช้าง จนส่งผลให้การจราจรนั้นติดยาวหลายกิโลเมตรระหว่างรอลงเรือ

 นายวศิน พงษ์ศิริ เลขาธิการคณะทำงาน วันนี้เป็นการมาทำงานภายใต้คำสั่งของจังหวัดเรื่องของการแต่งตั้งคณะทำงานที่จะรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ อำเภอเกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ มีความเห็นอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่กับการสร้างสะพานเกาะช้าง ซึ่งทุกอย่างก็มีความเป็นไปได้ ถ้าทุกคนตั้งใจ และคิดว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดตราด ที่จะได้โครงสร้างพื้นฐานมาสนับสนุนการท่องเที่ยว จะส่งผลให้เกิดการกระตุ้น เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดตราด

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More