Ultimate magazine theme for WordPress.

“เรือหลวงตากใบ” รับนทท. จากเกาะหมาก หลังคลื่นแรงกลับไม่ได้

1,595

ศรชล.จังหวัดตราดประสานเรือหลวงตากใบ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 85 คน หลังเดินทางกลับไม่ได้จากปัญหาคลื่นแรง

เวลา 17.00 น.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 หมวดเรือตะเวนชายแดน ภาค 1(มชด./ 1) ได้นำเรือต.523 เดินทางจากฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด อ.แหลมงอบ จ.ตราด เพื่อเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว และประชาชนชาวตำบลเกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด ที่เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.เกาะหมาก แต่ไม่สามารถเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทได้ เนื่องจากเกิดคลื่นลมรุนแรง

ต่อมาในเวลา 20.30 น. ที่ท่าเทียบเรือฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับนักท่องเที่ยวแและชาวเกาะหมากที่ตกค้างจากเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จำนวน 85 คน

หลังจากที่เรือหลวงตากใบ เดินทางมารับนักท่องเที่ยวแและชาวเกาะหมากกลุ่มดังกล่าว ที่ไม่สามารถเดินทางกลับมายังฝั่งจังหวัดตราด เนื่องจากปัญหาคลื่นลมแรงสูง 2 -3 เมตร ทำให้เรือโดยสารไม่สามารถรับนักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า ทาง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ( ศรชล.) จังหวัดตราด ได้รับการประสานงานจากนักท่องเที่ยว ว่า จากสภาพคลื่นลมแรงทำให้เรือโดยสารไม่สามารถเดินทางกลับจากเกาะหมากได้ ทางศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ( ศรชล.) จังหวัดตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จึงได้ประสานความร่วมมือมายังเรือหลวงตากใบ ในการนำเรืออกไปรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว โดยได้ออกเดินทางจากเกาะหมาก เมื่อเวลา 18.20 น. พร้อมกันนี้ทางฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ยังได้จัดเตรียมรถบัสจำนวน 2 คัน และรถตู้ ในการอำนวยความสะดวกนำนักท่องเที่ยวเดินทางไปส่งตามจุดหมายปลายทางอีกด้วย

อย่างไรก็ตามเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูที่มักมีปัญหาคลื่นลมแรง ทางจังหวัดจึงขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสภาพอากาศ หรือเผื่อเวลาในการเดินทางไป – กลับ ไว้ ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ มีพร้อมในการดูแล และให้ความช่วยเหลือประชาชน และนักท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่องเช่นกรณีนี้

ด้าน นาวาตรี ศุภชัย ประกอบ ผู้บังคับการเรือหลวงตากใบ กล่าวว่า หลังได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ( ศรชล.) จังหวัดตราด ทางเรือหลวงตากใยจึงได้วางแผนในการเดินทางไปรับนักท่องเที่ยวให้รวดเร็วที่สุด ทั้งนี้ขนาดของเรือหลวงตากใบ ซึ่งเป็นเรือกตรวจการณ์ปืนชั้น 2 สภาพอากาศคลื่นลมดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคในการเดิน เรือเนื่องจากเป็นเรือค่อนข้างใหญ่ จึงสามารถเดินทางไปรับนักท่องเที่ยวได้โดยปลอดภัย

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More