Ultimate magazine theme for WordPress.

ตะกางจัดงานอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบล

0 161

เทศบาล ต.ตะกาง จ.ตราด จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลตะกาง

นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลตะกาง ประจำปี 2561 ซึ่งเทศบาลตำบลตะกาง ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้น บริเวณ ศูนย์เรียนรู้ไผ่กอหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด

นายอภิเดช บุญล้อม นายกเทศมนตรีตำบลตะกาง เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการมุ่งสืบสานวิถีชีวิตของชาวตำบลตะกาง ซึ่งเป็นชุมชนที่ประชาชนจำนวนมากประกอบอาชีพทำนา โดยหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวจะกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประชาชนดำเนินการสืบทอดกันมา เช่น การตำข้าวเม่า การหุงข้าวใหม่มันมะพร้าว เป็นต้น นอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีไผ่กอหลวง ที่ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งเป็น ศูนย์เรียนรู้ไผ่กอหลวง

ซึ่งจากข้อมูลของสำนักศิลปากรที่ 5 กรมศิลปากร ระบุว่า ไผ่กอหลวงกอนี้ เป็นไม้ไผ่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นของหลวงในสมัยรัชกาลที่ 5 หรือรัชกาลที่ 6 เพื่อใช้ทำผืนระนาด และในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีผู้ทำผืนระนาดจากไม้ไผ่กอนี้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงโปรดให้อนุรักษ์ไม้ไผ่กอนี้ไว้ให้ดี จึงได้เรียกชื่อต่อกันมาว่า “ไผ่กอหลวง”

ซึ่งไผ่กอหลวงที่ใช้ทำระนาด มีจุดเด่นที่ เนื้อไม้ละเอียด สีผิวออกเหลือง มีร่องของเนื้อไม้ลึก เมื่อนำมาทำผืนระนาด จึงมีความสวยงาม เสียงดังไพเราะพลิ้วไหวจับใจ กังวานไปไกลกว่าไผ่ชนิดอื่น นอกจากนี้ เมื่อปี 2548 ชาวตำบลตะกางยังได้ทำระนาดจากไผ่กอหลวง ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่วิถีชาวนาตำบลตะกาง และประวัติความเป็นมาของไผ่กอหลวง ทางเทศบาลตำบลตะกางจึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยมีการสาธิตเรื่องวิถีชุมชนให้เยาวชน ประชาชนได้รับรู้ เช่น การสาธิตการนำข้าวมาแปรรูป เป็นข้าวเม่า การผ่าและการตำลูกตะบก การสาธิตทำอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277