Ultimate magazine theme for WordPress.

ตราดได้วัคซีน “ไฟเซอร์” ล็อตแรกสำหรับนักเรียน 6,240 โดส เร่งฉีดให้หมด 11 ต.ค.64

416

จังหวัดตราด เดินหน้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน ที่ได้รับการจัดสรรมาในล็อตแรก 6,240 โดส ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ตุลาคม นี้

(8 ต.ค. 64) นพ.ภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด รายงานในที่ประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 35/2564 เมื่อวานนี้นั้น การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กนักเรียน ที่จังหวัดตราดได้รับการจัดสรรมาในล็อตแรก จำนวน 6,240 โดส โดยให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ตุลาคม นี้  โดยเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอเกาะกูด ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564

ส่วนในอำเภอคลองใหญ่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กนักเรียน วันที่ 8 ตุลาคม 2564 และในอำเภอเมืองตราด จะเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม เป็นต้นไป ทั้งนี้ตามแผนจะดำเนินการฉีดวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาในล็อตแรกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 ตุลาคม นี้

สำหรับจำนวนเด็กนักเรียนทั้งจังหวัดตราดนั้น มีจำนวน 14,000 คน และมีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนจำนวน 13,000 คน

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More