Ultimate magazine theme for WordPress.

เดินทางต่อ ลุยรับฟังความเห็นครั้งที่ 2 ก่อสร้าง “สะพานข้ามเกาะช้าง”

950

ภาคประชาชน เดินหน้าต่อ “สะพานข้ามเกาะช้าง” รับฟังความเห็นรอบที่ 2 เพิ่มรายละเอียดทุกมิติ พร้อมส่งข้อมูลให้ทางหลวงชนบทจังหวัดตราด ตั้งงบศึกษาออกแบบให้ทันปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายสมเกียรติ สมรรถการ นายกสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง เปิดเผยว่า หลังจากที่จังหวัดตราดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการอำนวยการและคณะทำงาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนกับการสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 คณะทำงานได้เตรียมข้อมูลและเตรียมลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2 โดยมุ่งเป้าประชาชนในพื้นที่อำเภอแหลมงอบและอำเภอเกาะช้าง

นายสมเกียรติ กล่าวว่า การรับฟังความเห็นในครั้งที่ 2 จะเป็นการรับฟังความเห็นที่มีความละเอียดมากกว่าในครั้งแรก ที่มีการสำรวจในช่วงปี พ.ศ.2560 ที่จะให้ประชาชนแสดงความเห็นให้มากที่สุด ถึงความต้องการ ความสำคัญ ของการสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง โดยคาดว่าจะเดินทางไปรับฟังประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะช้างในปลายเดือนตุลาคม 2564 นี้ ส่วนอำเภอแหลมงอบ จะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 จากนั้นจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งให้ทางหลวงชนบทจังหวัดตราด ตั้งงบศึกษาออกแบบสะพานให้ทันปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ภาพ จำลองสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา

สำหรับการรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนครั้งที่ 1 นั้น ประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะช้างและอำเภอแหลมงอบ มีความต้องการสะพานมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เหตุผลเรื่องการเดินทางที่สะดวกได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในช่วงเวลากลางคืนที่ไม่มีเรือเฟอร์รี่ให้บริการ รวมทั้งลดปัญหาการจราจรบนเกาะช้าง ในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และยังสร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัดตราดได้เพิ่มมากขึ้น

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More