Ultimate magazine theme for WordPress.

ตราด-เทศบาลหาดเล็ก เริ่มฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” เข็มแรกให้ประชาชน

522

เทศบาลหาดเล็ก เริ่มฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” เข็มแรกให้ประชาชน 110 คนขณะนายกหาดเล็ก เผย ได้วัคซีนล็อตที่ 2 ภายในสัปดาห์หน้า ให้ประชาชนอีก 990 คน

เวลา 9.00 น. วันที่ 2 กันยายน 2564 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองครบรอบ 80 พรรษา หน้าสถานีอนามัยบ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นางสาวกิจปภา ประสิทธิเวช  นายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นำประชาชนกลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มผู้พิการ กลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มด้อยโอกาส  ฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยมีทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราด มาให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

นางสาวกิจปภา กล่าวว่า เมื่อเดือนที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหาดเล็ก ได้จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม วัคซีนทางเลือก จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำมาวัคซีนมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดเล็ก ซึ่งวันนี้ได้วัคซีนมาล็อตแรกที่สามารถฉีดให้กับประชาชนจำนวน 110 คน

และเมื่อคืนที่ผ่านมา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดสรรวัคซีนมาให้อีกจำนวน 990 คน ที่จะสามารถฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอีก 990 คน ซึ่งจำนวนนี้เป็นจำนวนความต้องการประชาชนในพื้นที่ต้องการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยทางเทศบาลตำบลหาดเล็ก เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อมาให้

            นายกเทศมนตรีหาดเล็ก ยังกล่าวต่อว่า หากประชาชนตำบลหาดเล็ก ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และมีความต้องการที่จะฉีดวัคซีนทางเลือก แต่ลงทะเบียนไม่ทัน ทางเทศบาลหาดเล็กก็พร้อมที่จะสำรวจความต้องการอีกรอบ เพื่อหางบประมาณในการจัดซื้อ

            สำหรับตำบลหาดเล็ก มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่รักษาตัวอยู่ในศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลหาดเล็ก หรือ CI จำนวน 27 ราย  และผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่รักษาตัวอยู่ศูนย์พักคอย เป็นผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์โรงงานปลาโอ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ที่กำลังมีการแพร่อยู่ในตอนนี้ ที่พบผู้ติดเชื้อแล้ว 481 ราย ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตราด

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More