Ultimate magazine theme for WordPress.

ตราดเตรียมเสนอแผนเปิดท่องเที่ยว “เกาะช้างทูเก็ทเตอร์” ต่อ ศบค.พิจารณา

646

สอท.ตราด เสนอแผนเปิดการท่องเที่ยว โครงการ “เกาะช้างทูเก็ทเตอร์” ต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด และส่งต่อแผนโครงการไปยัง ศบค. พิจารณาเปิดการท่องเที่ยว

ในการประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดโคโรนา 2019 (โควิด 19)ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ตราด ในบ่ายวันนี้(13.00 น.วันที่ 18 สิงหาคม 2564) ที่ห้องประชุมพลอยแดง นางสาววิยะดา ซวง รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.ตราด (สอท.ตราด)พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางสาวจารุวรรณ จินตกานนท์  นางพิรนุช  อ่อนอินทร์ และนางวรารัตน์ โชติวรรณ กรรมการ ร่วม

นางสาวจารุวรรณ จินตกานนท์ และนางพิรนุช อ่อนอินทร์ ได้แถลงถึงทีมาที่ไป และความจำเป็น รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติ เงื่อนไข ในการปฏิบัติด้านสาธารณสุข และการเดินทางเข้ามายังจังหวัดตราด ที่จะมีมาตรการต่างๆตามขั้นตอนทั้งหมด ซึ่งในการดำเนินการทั้งหมดจะต้องได้รับความร่วมมือของทางจังหวัดตราด และทางสาธารณสุข จ.ตราด เพื่อให้การทำโครงการนี้ประสบความสำเร็จ

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line กดเพิ่มเพื่อน ได้เลย ขอบคุณครับ

หากทางจังหวัดตราดได้พิจารณาอนุมัติ โครงการ “เกาะช้างทูเก็ทเตอร์” ทางภาคเอกชนก็จะเร่งดำเนินการในเรื่องการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่เกาะช้าง ซึ่งในพื้นที่อำเภอเกาะช้างจะสามารถจัดหามาได้ตามนโยบาย และหากเกาะช้างเปิดการท่องเที่ยวได้แล้ว จะขยายไปยังเกาะกูด เกาะหมากและพื้นที่ชายฝั่งด้วย

ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้สอบถามความคิดเห็นในที่ประชุม โดยเฉพาะ ผู้อำนวยการททท.ตราด และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตราด ถึงความเป็นได้ ซึ่งทั้งสองหน่วยงานเห็นด้วย รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ โดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุข จ.ตราด ที่พร้อมดำเนินการ รวมทั้งนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกอบจ.ตราด และประธานที่ปรึกษาสโมสรตราดเอฟซี แจ้งกับที่ประชุมว่า

ทางบริษัทไทยลีก จำกัด ได้ให้จังหวัดตราดเป็นจัดการแข่งขันฟุตบอล จำนวน 6-7 นัด ในเดือนกันยายน 2564 เพราะเห็นว่า พื้นที่จังหวัดตราดเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการจัดการแข่งขัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบริษัท ไทยลีก จำกัด และสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เห็นถึงความพร้อมของจังหวัดตราด

นายภิญโญ กล่าวว่า เห็นด้วยในหลักการกับการผลักดันโครงการนี้ เพราะธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดตราด สร้างรายได้เข้าจังหวัดตราดปีละ 2 หมื่นล้าน ซึ่งเกือบ 50 % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด โดยเฉพาะเกาะช้างที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากกว่า 1 ล้านคน/ปี และทางสำนักงานสาธารณสุข จ.ตราด เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนขึ้น เพื่อทำงานในโครงการนี้ร่วมกันจึงคิดว่า จะผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ ตามเป้าหมายของโครงการ “เกาะช้างทูเก็ทเตอร์” จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ก่อน และจะขยายออกไปในพื้นที่อำเภอเกาะกูด และพื้นที่ชายฝั่งต่อไปภายในต้นปี 2565 นี้

และหลังจากนี้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด นำแผนการเปิดการท่องเที่ยวจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ตราด นำเสนอไปยัง ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เพื่อพิจารณาการเปิดการท่องเที่ยวต่อไป

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More