Ultimate magazine theme for WordPress.

(2 ส.ค.64) โควิดตราด วันเดียวตาย 5 ราย ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 22 ราย

0 6,361

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 เดือนเมษายน 2564 จากข้อมูลของวันที่ 1 สิงหาคม 2564 จังหวัดตราดพบผู้ป่วยรายใหม่ 22 ราย ผู้ป่วยในจังหวัด 18 ราย ต่างจังหวัด 4 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 5 ราย

โดยผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่ในจังหวัดตราด 18 ราย แยกรายอำเภอ
1.อำเภอเมือง พบผู้ป่วย 10 ราย (สะสม 494 ราย)
ตำบลห้วงน้ำขาว 3 ราย
ตำบลบางพระ 2 ราย
ตำบลท่ากุ่ม 1 ราย
ตำบลวังกระแจะ 1 ราย
ตำบลห้วยแร้ง 1 ราย
ตำบลเนินทราย 1 ราย
ตำบลหนองโสน 1 ราย

2.อำเภอเขาสมิง พบผู้ป่วย 7 ราย (สะสม 204 ราย)
ตำบลท่าโสม 3 ราย
ตำบลทุ่งนนทรี 2 ราย
ตำบลเขาสมิง 2 ราย

3.อำเภอคลองใหญ่ พบรายใหม่ 1 ราย (สะสม 26 ราย)
ตำบลคลองใหญ่ 1 ราย

4.อำเภอบ่อไร่ ไม่พบรายใหม่ (สะสม 114 ราย)
5.อำเภอแหลงอบ ไม่พบรายใหม่ (สะสม 108 ราย)
6.อำเภอเกาะช้าง ไม่พบรายใหม่ (สะสม 53 ราย)
7.อำเภอเกาะกูด ไม่พบรายใหม่ (สะสม 8 ราย)

ยอดผู้ป่วยสะสม 1,085 ราย
กำลังรักษา 468 ราย
รักษาหาย 596 ราย
เสียชีวิตสะสม 21 ราย

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More