Ultimate magazine theme for WordPress.

เตรียมใช้มาตรการเข้ม คนตราดต้องมีใบอนุญาติเข้า-ออก ทุกกรณี ลดการเคลื่อนย้าย

0 4,285

ตราด เตรียมใช้มาตรการเข้ม คนตราดทุกคน ต้องมีใบอนุญาติเข้า-ออก ทุกกรณี ลดการเคลื่อนย้าย หากฝ่าฝืนเจอจับ-ปรับ 20,000 บาท ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

เวลา 15.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 28/2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ในที่ประชุมมีการพิจารณาเห็นชอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 สำคัญ คือ เรื่องคำสั่งการกักกันตัวสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และ มาตรการการเดินทางเข้า-ออก จังหวัดตราด

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line กดเพิ่มเพื่อน ได้เลย ขอบคุณครับ

เรื่องคำสั่งการกักกันตัวสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เนื่องจากปัจจุบัน ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในจังหวัดตราดบางราย ไม่ปฏิบัติตัวตามมาตรการของสาธารณสุข ที่ห้ามเคลื่อนย้ายเพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน โดยนำกฎหมายมาบังคับใช้ หากมีการฝ่าฝืนจะถูกจับและปรับเงินจำนวน 20,000 บาท

ส่วน มาตรการการเดินทางเข้า-ออก จังหวัดตราด ประชาชนชาวตราดทุกคน ที่จะเข้า-ออก จังหวัด หรือไปต่างจังหวัด ต้องมีใบอนุญาตเข้า-ออก จังหวัด ทุกกรณี โดยขอใบอนุญาต ได้ที่ อำเภอ เทศบาล อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ หรือ อสม. เพื่อเป็นแนวทางการสอบสวนโรค เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อบางรายปกปิดข้อมูล ซึ่งกรณีนี้ หากนำเชื้อจากต่างจังหวัดเข้ามาจังหวัดตราด และพบว่าไม่มีใบอนุญาตเข้า-ออก ถูกต้อง จะถูกจับปรับเป็นเงิน 20,000 บาท

อย่างไรก็ตาม จังหวัดตราด จะออกคำสั่งอย่างเป็นทางการให้กับประชาชนชาวตราด ได้รับทราบในเร็ว ๆ นี้

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More