ข่าวตราด ที่ตราดออนไลน์

ด่วน! ผู้ว่าฯ ออกคำสั่งกลางดึก ปิดโกลบอลเฮ้าส์ตราด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว 33 ราย

1,580

ด่วน! ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ออกคำสั่งกลางดึก สั่งปิด บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาตราด เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 33 ราย

กลางดึกวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดราด ออกคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 1327/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)

โดยในคำสั่งมีเนื่อหา ประกาศปิด บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาตราด ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 – 4 สิงหาคม 2564 เป็นเวลา 14 วัน หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 33 ราย และมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดอีก

(เนื้อหาคำสั่ง 4 ข้อ )
1.ปิดบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาตราด ตั้งอยู่เลขที่ 62/26 หมู่ที่ 5 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เป็นการชั่วคราวระยะเวลา 14 วัน

2.ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออก จากบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาตราด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

3.ให้พนักงาน คนงาน กลุ่มเสี่ยง หรือผู้ที่เป็นผู้สัมผัส ให้กักกันตนเองจากครอบครัว และชุมชนเป็นระยะเวลา 14 วัน

4. ห้ามบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาชาตราด เคลื่อนย้ายหนักงาน คนงานไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สาขา หรือสถานที่อื่น

หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/zkkszwph/public_html/tratonline.info/wp-includes/functions.php on line 5277