Ultimate magazine theme for WordPress.

ประกาศปิดโรงเรียนบนเกาะช้างทุกโรงเรียน หลังมีความเสี่ยงระบาดโควิด-19

0 429

ประกาศปิดโรงเรียนบนเกาะช้างทุกโรงเรียน หลังพบผู้ประกอบการติดเชื้อโควิด-19 และมีผู้ปกครองและนักเรียนที่เป็นลูกจ้างเป็นผู้ใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูงทั้ง 2  คน

 จากการเปิดเผยของนายฉัตรชัย ทองหลี นายอำเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด  ว่าวันนี้ทางอำเภอเกาะช้าง ได้มีคำสั่งปิดโรงเรียนบนเกาะช้างทั้งหมด หลังมีการเปิดเรียนมาได้เพียง 1 วัน  หลังทราบว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นผู้ประกอบการบนเกาะช้างเป็นชาย 1 คน  นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงคือผู้ปกครองและนักเรียน และพบว่าผู้ปกครองนักเรียนมีอาการไข้ทางอำเภอเกาะช้าง  ได้ทำการส่งตรวจหาเชื้อซึ่งจะทราบผลในวันพรุ่งนี้

 นายอำเภอเกาะช้าง บอกว่า  ที่ต้องสั่งปิดโรงเรียนทุกโรงในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายของนักเรียนที่ต้องเดินทางมาเรียนหนังสือในแต่ละโรงเรียน  ทั้งตำบลเกาะช้างใต้   บ้านบางเบ้า  บ้านสลักเพชร  เพื่อเป็นการป้องกันการระบาด จึงได้ทำการสั่งปิดโรงเรียนเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่ 3-11 กรกฎาคม 2564  นี้ โดยทางโรงเรียนจะดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนทั้งหมด  ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเข้มงวดของ ศบค.จังหวัดตราด  ในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

 สำหรับโรงเรียนที่อำเภอเกาะช้างที่มีทั้งระดับประถมและมัธยม  ได้ดำเนินการเปิดเรียนทั้งหมดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564   และในวันนี้ (2 ก.ค.64)  เมื่อทราบว่ามีผู้ปกครองนักเรียนและตัวนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงมาโรงเรียน จึงได้สั่งปิดการเรียนการสอน และนำผู้ปกครองและนักเรียนไปตรวจหาเชื้อดังกล่าว ส่วนผู้ประกอบเปิดร้านขายของที่บ้านบางเบ้าและเพิ่งเดินทางกลับจากกรุงเทพ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More