Ultimate magazine theme for WordPress.

ตร.จราจรตราด สอบกฎหมายจราจร เพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับทำงานเพื่อประชาชน

0 197

นำตำรวจจราจรจังหวัดตราด 71 นาย สอบกฎหมายด้านจราจร เพิ่มประสิทธิภาพตำรวจจราจร ยกระดับทำงานเพื่อประชาชน

พลตำรวจตรีสายเพชร ศรีสังข์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 รักษาราชการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด กล่าวถึงการจัดการอมรบ และสอบกฎหมายจราจร ว่า เป็นนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนน และสัมผัสกับพี่น้องประชาชนได้เข้ารับการอบรมในเรื่องกฎหมายจราจร ให้มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่

โดยตำรวจจราจรของตำรวจภูธรจังหวัดตราด ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจำนวน 71 นาย โดยเป็นการอบรมออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งมีการอบรมและการสอบจะเน้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรบ.รถจักรยานยนต์ รถยนต์ มากขึ้น เพื่ออธิบายให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจ ทั้งนี้ข้อสอบจะออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจะเป็นข้อสอบ ที่แต่ละคนจะมีไม่เหมือนกัน เพราะเป็นการสอบทางออนไลน์

สำหรับกฎหมายที่นำมาสอบครั้งนี้ จะมีทั้งกฎหมายใหม่ กฎหมายเก่า และกฎหมายที่มีการปรับปรุงเพื่อนำมาทดสอบในครั้งนี้  โดยตำรวจจราจรจะต้องผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน หากไม่ผ่านก็ต้องสอบใหม่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตำรวจจราจรได้ จนกว่าจะสอบผ่าน นอกจากนี้ ยังจะมีการอบรม และจัดสอบขึ้นในแผนกงานอื่นๆเช่นกัน เพื่อให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

ในส่วนของตำรวจจราจรที่ผ่านการสอบแล้วจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และเกิดประโยชน์ต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจจราจรที่ผ่านก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนหรือนักเรียนได้

ขณะปัญหาจราจรของจังหวัดตราด ไม่ค่อยมีปัญหามากนัก จะมีเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีการเปิดเรียน ขณะเดียวกันเรื่องการร้องเรียน ในเรื่องการจับกุมหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เข้มงวดจนเกินไปนั้น อยากฝากพี่น้องประชาชนชาวตราด ขอความเห็นใจและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพราะทุกคนทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยของเมือง

ด้าน พ.ต.อ.วิเชียร ยันตรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราด  ที่รับผิดชอบงานด้านจราจรและมวลชนสัมพันธ์ เปิดเผยว่า การจัดอบรมและสอบตำรวจจราจรจะส่งผลดีต่อการทำงานมวลชนและการเข้มงวดงานจราจรที่ควบคุมดูแล ในเรื่องอุบัติเหตุทางถนน ที่ปัจจุบันสถิติการเสียชีวิตของจังหวัดตราดในปีที่แล้วมี 91 คน

ซึ่งมีแนวโน้มสูงและปีนี้ก็ทะลุเป้าไปแล้ว จึงได้หาทางแก้ปัญหาด้วยการร่วมทำข้อตกลงกับชุมชน โรงงาน และฝ่ายปกครองในหมู่บ้านและตำบลแต่ละแห่งเพื่อขอให้เข้าร่วมโครงการลดอุบัติเหตุ ซึ่งขณะนี้มีหลายโรงงงานและหลายหน่วยงานเข้าร่วมแล้ว แต่ยังต้องทำต่อไปให้ได้เป้าหมาย

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More