ประมวลภาพ บรรยากาศฉีดวัคซีน AztraZeneca เข็มแรก จังหวัดตราด

ประมวลภาพ บรรยากาศฉีดวัคซีน AztraZeneca เข็มแรก จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยจังหวัดตราด ได้วัคซีนล็อตแรกจำนวน 3,600 Dose

เบื้องต้น ฉีดให้กับผู้สูงอายุและ 7 กลุ่มเสี่ยงผู้มีโรคประจำตัว จำนวน 2,889 คน กลุ่มครู 711 คน และจังหวัดตราดได้รับวัคซีนเพิ่มอีกจำนวน 1,500 Dose ที่จะดำเนินการฉีดในเดือนมิถุนายนนี้