Ultimate magazine theme for WordPress.

ตราดยังไม่สรุปเปิดเรียน 1 หรือ 14 มิ.ย.64 ทุกโรงเรียนต้องได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย

0 519

การเปิดโรงเรียนในจังหวัดตราด ยังไม่มีความแน่นอนว่า จะเปิดวันที่ 1 มิถุนายน 2564 หรือ 14 มิถุนายน 2564 หลังจาก ศบค.เห็นชอบ ตามกระทรวงศึกษาธิการ ให้เลื่อนการเปิดเรียนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ในส่วนของจังหวัดตราด อยู่ในพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่สีส้ม โรงเรียนทุกโรงเรียน หากมีความต้องการที่จะเปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน ต้องทำแบบประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตามมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องการการแพร่ระบาดโควิด-19

สำหรับขั้นตอนการประเมินจะแบ่งเป็น 3 สี คือ สีเขียว เหลือง และแดง หากโรงเรียนประเมินแล้วได้สีเหลืองหรือแดง ต้องทำการปรับปรุงเพื่อให้ผ่านเกณฑ์เป็นสีเขียว

เมื่อโรงเรียนไหนผ่านเกณฑ์สีเขียวแล้ว จะได้รับรอง (Certificate) จากนั้นส่ง Certificate ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบ จากนั้นสำนักงานพื้นที่การศึกษาจะส่ง Certificate ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตราด เพื่อขออนุมัติเปิดโรงเรียนต่อไป

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More