ผอ.รพ.ตราด ยืนยัน จนท.ติดเชื้อโควิด 3 ราย และกักตัวจนท.หลายสิบคน

ผอ.รพ.ตราด ยืนยันเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดติดโควิด 3 ราย จนท.พัสดุ 2 ราย ห้องแล็บอีก 1 ราย กักตัวจนท.หลายสิบคน

จากการที่เกิดข่าวเผยแพร่ออกมาจากภายในโรงพยาบาลตราดว่า มีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานในห้องแล็บตรวจเชื้อของโรงพยาบาลตราดติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 3 ราย และมีการแจ้งเตือนไปยังประชาชนภายนอกโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้ นายสุพจน์ แพรนิมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด แถลงข่าวถึงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ โดย ยอมรับว่า เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลตราด 3 ราย ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จริง

โดยรายแรกเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุที่ติดเชื้อมาจากน้องสาวในบ้านเดียวกัน ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่า มีผู้เสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิด จำนวน 29 คน ตรวจพบเชื้ออีก 1 ราย รวมเป็น 2 ราย จึงได้สั่งให้กักตัวจนท.ที่เหลืออยู่ในบ้านเป็นเวลา 14 วัน

ส่วนอีกรายนั้น เป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ 1 ราย ที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะกูดช่วงสงกรานต์ และกลับมาจึงพบอาการ ในการตรวจครั้งที่ 2 และพบว่า มีผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในห้องเเล็บ จำนวน 6 ราย

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด กล่าวว่า จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทำให้โรงพยาบาลต้องเสียกำลังเจ้าหน้าที่ไป 35 คน จึงต้องแก้ไขในเรื่องการบริหารจัดการ คือ เรื่องการบริการประชาชนได้ชะลอการผ่าตัดไม่รุนแรงออกไปทั้งหมด และรับเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ส่วนเจ้าหน้าที่ห้องแล็ปที่มีความจำเป็นได้ขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลชุมชนเพื่อให้การตรวจการหาเชื้อในโรงพยาบาลตราดดำเนินต่อไปได้

จากปัญหาดังกล่าวทำให้ โรงพยาบาลตราดได้ออกประกาศของความร่วมมือกับประชาชนและญาติที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลตราดให้ปฏิบัติ ดังนี้ คือ

1.ผู้ป่วย.ญาติ.ติดต่อราชการ รพ.ตราด ใส่หน้ากากอนามัย ห้ามลดหน้ากาก เปิดจมูกหรือปาก เด็ดขาดใน รพ.

2.กลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงติดโควิด19.สูงอายุ. มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง.เบาหวาน. โรคหัวใจ.โรคปอด.หากไม่มีอาการผิดปกติ.ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งยาผ่านไปรษณีย์ และ

3.ทุกพื้นที่ใน รพ. ถือว่ามีความเสี่ยงสูง.เน้นมาตรการ เว้นระยะห่าง.ใส่หน้ากากอนามัยตลอด เช็คอุณหภูมิ ล้างมือ สแกนไทยชนะ

พร้อมย้ำว่า อย่าคิดว่า มาแค่ไม่นาน หรือ อย่าคิดว่าตัวเองแน่ แข็งแรง อย่าคิดว่า ช่างมัน เพราะคนที่ประมาทติดง่าย และติดเยอะกันแล้ว