สูงสุดได้เงินครึ่งล้าน แจ้งเบาะแสซื้อเสียงเลือกตั้งเทศบาลและอบต.

แจ้งเบาะแสซื้อเสียงเลือกตั้งเทศบาลตำบลและอบต. มีลุ้นได้เงินนำจับ สูงสุด 500,000 บาท หากผู้สมัครโดนใบแดง

ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาลตำบล สามารถแจ้งเบาะแส การกระทำผิดของผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล รวมไปถึงการเลือกตั้ง อบต. ที่จะมีการจัดการเลือกตั้งในเร็ว ๆ นี้ ในกรณีการจ่ายเงินเพื่อให้ได้คะแนนเสียง หรือการซื้อเสียงนั้น

มีลุ้นได้เงินรางวัลนำจับตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงครึ่งล้าน หากการกระทำผิดนั้นสามารถนำไปสู่การแจกใบเหลืองและใบแดงให้กับผู้สมัครที่กระทำผิดได้


ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร และการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทาการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/037/T_0006.PDF