“กัญชา” แห่งแรกจังหวัดตราด เตรียมสร้างโรงเรือน “ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์”

“วศิน” นำทีม วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย จังหวัดตราด พร้อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเสม็ด สำรวจพื้นที่ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ เตรียมสร้างโรงเรือนแห่งของจังหวัดตราด ในเดือนพฤษภาคม นี้

            ภายหลังที่มีการปลดล็อกกัญชา-กัญชง ออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 คือ ใบที่ไม่ติดกับช่อดอก เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่ง ก้าน ราก  แต่ช่อดอกกัญชาและกัญชง รวมทั้งเมล็ดกัญชายังไม่ปลดล็อกจากยาเสพติด และมีหลายพื้นที่ของประเทศไทยเล็งปลูกกัญชา กัญชา เพื่อนำผลิตมาต่อยอดสินค้า มาผสมอาหาร และนำมาใช้ในทางการแพทย์

            ในส่วนของจังหวัดตราด นายวศิน พงษ์ศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอาคม ภูติภัทร์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย จังหวัดตราด พร้อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเสม็ด ร่วมกันสำรวจพื้นที่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างโรงเรือนเพื่อปลูกกัญชาทางการแพทย์ แห่งแรกของจังหวัดตราด ตามระเบียบนของกระทรวงสาธารณสุข

            นายวศิน เปิดเผยว่า การสำรวจพื้นที่ปลูกกัญชาในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้ทุกจังหวัด มีพื้นที่ปลูกกัญชาเพื่อทางการแพทย์ ซึ่งจังหวัดตราด หลังจากสำรวจแล้ว พื้นที่ในบริเวณ รพ.สต.หนองเสม็ด (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองเสม็ด) จะเป็นพื้นที่ในการสร้างโรงเรือนขนาด 4 x12 เมตร และจะมีรั้วล้อมรอบ พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายหลังลักลอบเข้าไปในโรงเรือนได้ ซึ่งขณะนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาติอย่างถูกต้อง คาดว่าจะเริ่มสร้างโรงเรือนได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2564

            อย่างไรก็ตาม การปลูกกัญชา-กัญชา ในช่วงนี้ ประชาชนทั่วไปยังไม่สามารถปลูกเองได้ แต่จะให้ประชาชนรวมกลุ่มกันปลูกเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร เพื่อง่ายต่อการควบคุม เนื่องจากกัญชาและกัญชา ยังไม่ได้ปลดล็อกทั้งหมด