Ultimate magazine theme for WordPress.

จ.ตราด-อบจ.ตราด เตรียมจัดงาน ” 115 ปี ตราดรำลึก พระบารมีปกฟ้าป้องแผ่นดิน” ประจำปี 2564

0 726

จ.ตราดและอบจ.ตราดจัดงานวันตราดรำลึกประจำปี 2564 กำหนดให้มีการแสดงแสงเสียงอากาศยานบนท้องฟ้า “115 ปี ตราดรำลึก พระบารมีปกฟ้าป้องแผ่นดิน”

จังหวัดตราดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เตรียมจัดงาน จัดการแสดงแสง สี เสียงอากาศยานบนท้องฟ้า “115 ปี ตราดรำลึก พระบารมีปกฟ้าป้องแผ่นดิน” โดยจะมีอากาศยานไร้คนขับจำนวน 64 ตัว ร่วมแสดงบริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ในระหว่างวันที่ 23 -25 มีนาคม 2564

สำหรับการจัดงานวันตราดรำลึกประจำปี 2564 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 -27 มีนาคม 2564 จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยพระปรีชาสามารถ จนในที่สุดฝรั่งเศสยอมทำสัญญายกเมืองตราดคืนให้แก่สยามประเทศ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 หรือเมื่อ 115 ปีที่แล้ว

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การจัดพิธีทำบุญเมือง ในช่วงเย็นของวันที่ 22 มีนาคม 2564 บริเวณ ศาลา 100 ปี ตราดรำลึก

ส่วนในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ช่วงเช้า มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ 115 รูป การร่วมกันร้องเพลงชาติไทยในอดีต พิธีบวงสรวง การรำบวงสรวง

ส่วนในภาคบ่าย มีการจัดริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีการจัดพิธีเปิดงานวันตราดรำลึก

และในภาคค่ำของการจัดงานปีนี้ ตั้งแต่เวลา 19.09 น. นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกอบจ.ตราด เปิดเผยว่า ทางอบจ.ตราด ได้ดำเนินการจัดการแสดงแสง สี เสียงอากาศยานบนท้องฟ้า “115 ปีตราดรำลึก พระบารมีปกฟ้าป้องแผ่นดิน” โดยจะมีอากาศยานไร้คนขับจำนวน 64 ตัว ร่วมแสดงบริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ในระหว่างวันที่ 23 -25 มีนาคม 2564

นอกจากการแสดง แสง สี เสียง แล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากภาครัฐและภาคเอกชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลอดจนการแสดงบนเวทีกลางโดยเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดตราด และมหรสพต่างๆ

อย่างไรก็ตามการประชุมประชุมเตรียมการจัดงานวันตราดรำลึก ในครั้งนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพิ่มขึ้น 1 ฝ่าย คือ คณะกรรมการฝ่ายคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ D/M/H/T/T เพื่อป้องกันปัญหา COVID – 19 โดยจะมีการกำหนดจุดคัดกรองบริเวณหน้าช่องทางการเข้าบริเวณงาน

และที่ผ่านมา นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ ถวายสักการะเสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสการจัดงาน “วันตราดรำลึก ครบรอบ 115 ปี” ประจำปี 2564 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More