เกษตรจังหวัดตราดร่วมเครือข่ายแปลงใหญ่ทุเรียนตราดจัดงานField Dayเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ เปิด 4 ฐานความรู้ให้ผู้ร่วมงาน

ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด/เวลา 09.30 น.วันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่สวนนายเรือง ศรีนาราง ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด โดยมีนายสุริยันต์ ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธานในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี่เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ Field Day มี นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด นายสว่าง ชื่นอารมณ์ ประธานสภาเกษตรจังหวัดตราด นายเรือง ศรีนาราง รองประธานสภาการเกษตรจังหวัดตราด พร้อมเกษตรกรจำนวนกว่า 300 คนร่วมงาน

นางลัดดาวัลย์ โตสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองตราด กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ศูนย์เครือข่ายภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองตราดเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่และกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่โดยใช้เทคโนโลยี่และภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการให้การบริการกับเกษตรกรตามภารกิจของหย่วยงานนั้น

ขณะที่นายชยุทกฤดิ กล่าวว่าเพิ่มย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่ตราด มีเป้าหมายในการจะสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพัฒนาความรู้ และยกระดับการทำเกษตรกรรมให้มีความทันสมัย และสามารถสร้างผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้น และลดต้นทุนให้เกษตรกร โดยที่จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยสนับสนุน ซึ่งเรื่องที่จะทำในครั้งแรกก็คือ การวิเคราะห์ดินในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจ และสามารถทำให้เพิ่มผลผลิตได้

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้มีการจัดฐานความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี่ด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงาน 4 ฐาน ประกอบด้วย สถานีที่ 1 นวัตกรรมการให้น้ำแบบบูรณาการ สถานีที่ 2 การผลิตและการขยายสารชีวภัณฑ์ สถานีที่ 3 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และสถานีที่ 4 การดูแลทุเรียนระยะติดผล โดยแต่ละสถานีจะมีผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และเทคโนโลยี่ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงานด้วย